1000 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz!
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

İlgili Kişi Başvuru Formu

SARKAP İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” veya “mobil imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
  • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” veya “mobil imza” ile imzalanarak Şirketimizin KVK başvurularına özgülenmiş elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
  • Başvuru Sahibi’nin daha önce Şirketimize bildirilmiş e-posta adresi aracılığıyla, Şirketimizin KVK başvurularına özgülenmiş elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle

 

tarafımıza iletilebilecektir.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru

(Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş ve ıslak imzalı başvuru formu ile kimliğini tevsik edici belgelerle birlikte veri sorumlusunun adresine bizzat veya posta yoluyla başvurulması)

Semizkumlar mah. Başkumandan Mustafa Kemal Cad. No:40 Si̇li̇vri̇ İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Noter vasıtasıyla tebligat

Semizkumlar mah. Başkumandan Mustafa Kemal Cad. No:40 Si̇li̇vri̇ İstanbul

 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” veya “mobil imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik  Posta (KEP) Yoluyla

sarkap@hs03.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”yazılacaktır.

Daha önce Şirketimize bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz aracılığıyla elektronik posta göndererek

 kvkk@sarkap.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp elektronik posta göndererek

 kvkk@sarkap.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 

  1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:

 

 

İsim:

 

Soy isim:

 

TC Kimlik Numarası:

 

Yabancı Uyruklu ise Pasaport Numarası/ Yabancı Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta:

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi:

 

Adres:

 

 

 

 

  1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 

 

☐  Müşteri

☐  Ziyaretçi

☐  İş ortağı

☐  Diğer: ……………………………………………………………..

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz

 

Birim:

………………….…………………………………………………………………………

Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...……………………………………………………………………………………..

 

 

 

☐  Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar : ………………………………………….

☐  Diğer: ……………………………………………………..

☐  İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih : …………………………………………………………………..

☐  Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

………………………………………………………………………………

 

  1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ç. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

      [    ]  Adresime gönderilmesini istiyorum.

      [    ]  E-posta adresime gönderilmesini  istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.

      [    ]  Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Şirketimiz, başvurunun araştırılması veya cevaplanması için olağandan fazla çaba gerekmesi durumunda başvuru karşılığında, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi gereğince ücret talep etme hakkını saklı tutmaktadır. 

 

 

 

Tarih:

 

Başvuru Sahibi Adı Soyadı:

 

İmza: KEP üzerinden yapılan başvurularda e-imza kullanılabilir.

 

Başvuru sahibiyle ilişkinize ilişkin bilgiler ve/veya yetkinizi gösteren vekaletname,  nüfus kayıt örneği ya da ilgili belgeyi başvurunuza ekleyerek gönderiniz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.