1000 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz!
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Müşteri Aydınlatma Metni

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Sarkap İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle “SARKAP” olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMLERİ
  Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

SARKAP’a ait www.sarkap.com web sitesi üzerinden üye kaydı oluşturarak veya “üye olmadan devam et” seçeneği ile üye olmadan alışveriş yapabilirsiniz.

Bu kapsamda www.sarkap.com web sitesi üzerinden, üye kaydı oluşturmadan alışveriş yapmanız halinde;  

 • Kimlik (Ad soyad), İletişim (E-posta, Adres, Telefon) ve Finans (Ödeme Bilgileri, Şifrelenmiş Kredi Kartı, Banka Kartı Bilgileri, Banka Hesap / IBAN Numarası Bilgileri) Bilgisi gibi kişisel verileriniz online alışveriş işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; finans ve muhasebe i̇şlerinin yürütülmesi, i̇letişim faaliyetlerinin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; müşteri i̇lişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi; ticari ve/veya i̇ş stratejilerinin planlanması ve i̇crası; sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların i̇ş birimleri tarafından yapılması ve i̇lgili i̇ş süreçlerinin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi  amacıyla,

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen, Kanunlarda açıkça öngörülmesi; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve internet sitesi içerisindeki elektronik formlar, e-postalar, talepler ve mesajlar  vasıtasıyla toplanmaktadır.

SARKAP’a ait www.sarkap.com web sitesi üzerinden üyelik kaydı oluşturarak alışveriş yapmanız halinde yukarıda sayılanlara ek olarak; 

 • Kimlik (TC Kimlik Numarası, Cinsiyet) Bilgisi gibi kişisel verileriniz üyelik kaydınızın yapılması, online alışveriş işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; finans ve muhasebe i̇şlerinin yürütülmesi, i̇letişim faaliyetlerinin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; müşteri i̇lişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi; ticari ve/veya i̇ş stratejilerinin planlanması ve i̇crası; sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların i̇ş birimleri tarafından yapılması ve i̇lgili i̇ş süreçlerinin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla,

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen, Kanunlarda açıkça öngörülmesi; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve internet sitesi içerisindeki Üye Formu ve diğer elektronik formlar, e-postalar, talepler ve mesajlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 • Müşteri İşlem (Fatura Bilgileri, Talep Bilgileri, Alışveriş Geçmişi, Siparişler, Hediye Çekleri, Puanlar, Listeler, Mesajlar, Müşteri Yorumları, Profilleme ve Segmentasyon) Bilgisi gibi kişisel verileriniz, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi; finans ve muhasebe i̇şlerinin yürütülmesi; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; müşteri i̇lişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi; reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen, Kanunlarda açıkça öngörülmesi; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri ile üye olarak vermiş olduğunuz açık rızanıza  dayanılarak işlenmekte ve internet sitemizdeki hesabım sayfası, talep ve başvurularınız, basılı/elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, e-postalar ve çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 • Hukuki İşlem (Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler) Bilgisi gibi kişisel verileriniz, hukuk i̇şlerinin takibi ve yürütülmesi; yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi; i̇ş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amacıyla,

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve internet sitemizdeki hesabım sayfası içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek alanlar, talep ve başvurularınız, sözleşmeler, adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı / elektronik diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 • İşlem Güvenliği (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Trafik Verileri) Bilgisi gibi kişisel verileriniz, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi; denetim / etik faaliyetlerin yürütülmesi; i̇ş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; hukuk i̇şlerinin takibi ve yürütülmesi; mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi amacıyla,

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen, Kanunlarda açıkça öngörülmesi; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 • Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri (Çağrı Merkezi Ses Kayıtları) gibi kişisel verileriniz, firma ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi; müşteri i̇lişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi; ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; müşteri i̇lişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi; yetki kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla,

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen, Kanunlarda açıkça öngörülmesi; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve çağrı merkezimize yapılan aramalar sırasında elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

SARKAP, kişisel verilerinizi siparişlerin gönderiminin sağlanması için Kargo Tedarikçisi Şirketler, ödeme işlemlerinizin yapılması için Online Ödeme Hizmeti Sunan Şirketler ve Bankalar ile yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak İştirakleri,  Bağlı Ortaklıkları, İş Ortakları ve Tedarikçileriyle,

Kişisel verilerinizin SARKAP’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi ve yasal hak ve menfaatlerini savunabilmesi amacıyla yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlarla kişisel verilerinizi paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, SARKAP websitesi üzerinden üyelik kaydı oluşturmanız halinde, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sunucuları yurt dışında bulunan teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan/kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmektedir. Bu kapsamda, tarafınıza ait kişisel veriler, açık rızanıza dayalı olarak, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, SARKAP adına sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılar tarafından işlenecek ve yukarıda sayılan amaçlarla otomatik olarak yurt dışına aktarılacak ve sayılanlar dışında diğer 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda, mevzuatta aksi öngörülmediği ve verinin işlenme nedeni devam ettiği sürece SARKAP tarafından saklanacaktır. Verinin işlenme amacının ortadan kalkması veya Üyelerin haklı bir nedenle verinin silinmesini talep etmeleri ve mevzuatın ilgili verinin daha uzun bir süre saklanmasını zorunlu kılmadığı durumlarda ilgili veri imha edilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak SARKAP’a başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu  aracılığıyla;

 • Daha önce SARKAP’a bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz aracılığıyla kvkk@sarkap.com adresine elektronik posta göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak,
 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Semizkumlar Mah. Başkumandan Mustafa Kemal Cad. No:40 SİLİVRİ İSTANBUL adresine göndererek,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@sarkap.com adresine e-posta göndererek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle sarkap@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,

SARKAP’a iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, SARKAP’a ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.

Açık Rıza Metni

 

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.